Formulár na medziknižničnú výpožičku alebo získanie kópie dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde Univerzitnej knižnice UPJŠ. Po získaní požadovaného dokumentu knižnica upovedomí jeho žiadateľa telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Údaje o požadovanom dokumente

  ( * - povinné údaje)   
Kniha / Zborník*

Názov:*

Autor:*

Miesto a rok vydania:*

Rozsah strán:*

ISBN:

 
Článok

Názov časopisu:*

Názov článku:*

Rok:*

Ročník:*

Číslo:*

Autor článku:*

Rozsah strán:*

ISSN:

 
Ďalšie informácie:

 

Údaje o žiadateľovi

Meno:*
Priezvisko:*
Titul:
Telefón:
E-mail:  
 
Pracovisko UPJŠ:*
LF     UNLP     PF     PrávF     FVS     FF     Celouniverzitné
Súhlasím s úhradou za dodaný dokument:*   áno     nie

Dátum objednávky:  

Platnosť objednávky do: