Žiadanka na vyhotovenie rešerše

Žiadať o vyhotovenie rešerše môžu len používatelia registrovaní v UK UPJŠ.
Po spracovaní rešerše knižnica upovedomí žiadateľa telefonicky alebo e-mailom, prípadne mu výsledky pošle do jeho elektronickej schránky.

Údaje k spracovaniu rešerše

  ( * - povinné údaje)   
 
Druh rešerše:*
jednorázová
priebežná

 
Časové rozpätie:*
od
do

 
Jazykové vymedzenie:*
neobmedzené
len sk a cz
len anglicky
 
Stručný popis, resp. názov riešenej témy:*
Kľúčové slová:*
Slovenčina :


Angličtina :


 
Kategórie: ( upresňujúce bio/medicínsku,klinickú tému pre LF a UNLP )
deti     dospelí     ľudia    
laboratórne zvieratá
 
Rešerš je určená pre:*
výskum    kliniku    atestáciu   
výuku    štúdium    iné   
prednáškuku    publikovanie     
Forma výstupu:*
USB (žiadateľa)
e-mail
 
Ďalšie informácie, napr. termín vyhotovenia rešerše, požiadavka na počet záznamov, atď.:

Údaje o žiadateľovi

Meno:*
Priezvisko:*
Titul:
Telefón:
E-mail:  
 
Pracovisko UPJŠ:*
LF     UNLP     PF     PrávF     FVS     FF     Celouniverzitné
Dátum objednávky:  

Platnosť objednávky do: