Formulár na medziknižničnú výpožičku dokumentu alebo získanie kópie dokumentu, ktorý sa nachádza vo fonde Univerzitnej knižnice UPJŠ.
Formulár slúži len pre inštitúcie, nie pre individuálnych používateľov.

Údaje o žiadateľovi

  ( * - povinné údaje)
Názov inštitúcie:*
Ulica:*
Mesto:*
IČO:*
PSČ:*
 
Telefón:
E-mail:  
 
Číslo objednávky žiadajúcej inštitúcie:*

Údaje o požadovanom dokumente (knihe alebo článku)

Kniha / Zborník

Autor:*

Názov:*

Miesto a rok vydania:*

ISBN:


Ak je kniha požičaná, žiadame o rezerváciu:* áno nie
 
Článok

Názov časopisu:*

Rok:*

Ročník:*

Číslo:*

ISSN:

Autor Článku:*

Názov článku:*

Rozsah strán:*


Súhlasím s preplatením článku podľa cenníka UK UPJŠ:* áno nie
 
Ďalšie informácie:
Žiadanku odoslal (meno a priezvisko):*
Dátum objednávky:  

Platnosť objednávky do: