Zoznam pracovníkov UK UPJŠ zodpovedných za evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov

EPC PrávF, PF
Bc. Romana Brutovská, VOIP 6217, 6262
Prírodovedecká knižnica (Park Angelinum 9, 041 80 Košice)
EPC LF
Mgr. Zuzana Čontofalská, tel. 640 2283, VOIP 1621
Lekárska knižnica (Trieda SNP 1, 040 11 Košice)
EPC FVS, FF, univerzitné pracoviská
Mgr. Slavka Capeková, VoIP 1616
Filozofická knižnica (Moyzesova 9, 040 01 Košice)